انواع طبقات برند عبارتند از:
طبقه ١ – مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع علوم عکاسی و همچنینکشاورزی باغبانی و جنگلبانی رزینهای مصنوعی پردازش نشده پلاستیکهای پردازش نشدهکودهای گیاهی ترکیبات اطبائ حریق مواد آبکاری و جوشکاری فلزات مواد شیمیائی برای نگهداری مواد غذائی مواد دباغی چسبهای صنعتی و ...


ادامه در ادامه مطلب
 

ادامه مطلب
منبع : مهیسطبقات برند
برچسب ها : مواد ,ادامه مطلب ,مواد شیمیائی ,طبقات برند